Khoa Dầu Khí

Chương trình Kỹ thuật Hóa học tập trung vào chuyên ngành Lọc & Hóa dầu được thiết kế để phục vụ yêu cầu của ngành Dầu khí Việt Nam và trên toàn thế giới. Chương trình giảng dạy Ngành Kỹ thuật Hóa học là sự kết hợp cân bằng giữa các khía cạnh lý thuyết và thực hành với đủ tính linh hoạt cho phép tích hợp công nghệ tiên tiến ngày càng phát triển và nhu cầu thay đổi của khu vực. Chương trình Kỹ thuật Hóa học cung…

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022
PVU là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh của nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của đất nước. Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học đa ngành. Kết hợp với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập Học viện Dầu khí Việt…
Mục tiêu chương trình đào tạo: Chương trình Kỹ thuật Hóa học trang bị cho sinh viên kiến thức và các kĩ năng giúp họ có khẳ năng làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc có thể tiếp tục theo học các bậc cao hơn. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm sẽ đạt được những mục tiêu đào tạo dưới đây:1. Là những kỹ sư Hóa học thực tế, có khả năng làm việc và có trình độ, có khả năng thiết kế, vận…

Giảng viên

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022
List of CE Faculties Dr. Phan Minh Quoc Binh Faculty Member  (254)3738.879  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Duong Chi Trung Head of Department  (254)3738.879 Ext. 124  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Dam Thi Thanh Hai Faculty Member  (254)3738.879 Ext.224  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Truong Thanh Tuan Faculty Member  (254)3738.879 Ext.225  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Le Thi My Linh Faculty Member  (254)3738.879  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Mai Thi Quynh Chau Faculty Member  (254)3738.879  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Le Thanh Thanh Faculty Member  (254)3738.879 Ext.226  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full…

Danh mục học phần

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022
Mục đích của Chương trình Kỹ thuật Hóa học là đào tạo ra các kỹ sư hóa học có trình độ cao với chuyên môn về Lọc – Hóa dầu. Những Kỹ sư hóa học này sẽ có thể làm việc ở các vị trí cơ bản của ngành hoặc các chương trình sau đại học. Chương trình được thành lập vào năm 2010 và tuyển sinh những sinh viên đầu tiên vào năm 2011. Chương trình học được xây dựng với sự tư vấn của Tổ chức Giáo dục…

Dữ liệu tuyển sinh

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022
Bảng thống kê dữ liệu tuyển sinh ngành Kỹ thuật Hóa học Năm học Năm nhập học Bằng cấp được trao Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Cử nhân 2021-2022 FT 48* 24 34 40   2020-2021 FT 54* 34 40 32 25 2019-2020 FT 58* 42 32 26 24 * Tổng số sinh viên của 3 chương trình (Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hóa học). Sau năm học đầu tiên, sinh viên sẽ chọn ngành học của mình. FT: Full time – Toàn…

Cơ hội việc làm

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022
Kỹ sư Hóa học có thể tham gia vào việc thiết kế, vận hành và nghiên cứu tại các nhà máy lọc dầu hoặc các nhà máy chế biến khác. Theo đó, các cơ hội nghề nghiệp sau đại học bao gồm: Kỹ sư thiết kế: tập trung vào quá trình thiết kế kỹ thuật trong bất kỳ nhà máy kỹ thuật nào khác nhau. Kỹ sư thiết kế thường làm việc với một nhóm các kỹ sư khác và các loại nhà thiết kế khác (ví dụ: nhà thiết…

Các phòng thí nghiệm

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022
Ngành kỹ thuật hoá học vận hành 7 phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Hóa phân tích Phòng thí nghiệm Hóa lý Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ Phòng thí nghiệm Quy trình và thiết bị của Công nghệ Hóa học Phòng thí nghiệm Phân tích Dầu mỏ 1 Phòng thí nghiệm Phân tích Dầu mỏ 2 Phòng thí nghiệm Hóa đại cương Tất cả phòng thí nghiệm của ngành Kỹ thuật hóa học đều có mục đích sử dụng chính là phục vụ cho giảng dạy. Các thí nghiệm…
Ngành Kỹ thuật Hóa học Tên PTN Vị trí Học phần Thiết kế Sức chứa Diện tích, m2 Phân tích dầu mỏ 2 Tầng 2, tòa nhà PVU - Thí nghiệm chuyên ngành 1 Phòng thí nghiệm 20 68 -…

Giới thiệu

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022
Chương trình Kỹ thuật Địa chất (Chương trình GE) được thiết kế để phục vụ yêu cầu của Ngành Dầu khí Việt Nam và trên toàn thế giới. Chương trình giảng dạy của Chương trình Kỹ thuật Địa chất là sự kết hợp cân bằng giữa các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của Kỹ thuật địa chất có tính linh hoạt để cho phép tích hợp công nghệ tiên tiến đang phát triển và nhu cầu thay đổi của khu vực. Chương trình Kỹ thuật Địa chất cung…