Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 Ông Nguyễn Thái Đạt Trưởng phòng Tổ chứ Hành chính Kiêm Phụ trách Phòng (254) 373 8879 Ext 1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Ông Đậu Đăng Bút Chuyên viên (254)…
Chức năng Phòng Quản trị thiết bị và dự án có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng và sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị…
Phần nội dung này đang được xây dựng.