Đào tạo ngắn hạn

Ngày 14/9/2020 tại Vũng Tàu, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Đào tạo chuyên sâu nâng cao đảm bảo dòng chảy”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực mô hình mỏ, công nghệ mỏ và vận chuyển dầu khí. Khóa học giúp học viên hiểu thêm về tính chất hóa lý của các chất lưu như dầu, condensate. Nguyên lý hình thành lắng đọng Paraffin, Asphaltene, Hydrate…
Ngày 14/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Phân tích hệ thống dầu khí (2D&3D)”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực địa chất, địa hóa, công nghệ mỏ,... và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí. Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về nguyên lý phân tích hệ thống dầu khí, đá mẹ sinh dầu khí; đánh giá…
Ngày 7/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Fractured Reservoir Modelling and Simulation”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực địa chất, mô hình mỏ, công nghệ mỏ và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí. Khóa học cung cấp cho học viên các khái niệm về mô hình địa chất 3D và mô hình khai thác cho đối tượng môi trường nứt…
Khóa học - Đào tạo chuyên sâu nâng cao đảm bảo dòng chảy.pdf KHÓA HỌCĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU NÂNG CAO ĐẢM BẢO DÒNG CHẢY GIỚI THIỆU Công nghiệp khai thác dầu-khí và khí-condensate ngoài khơi thềm lục địa là một ngành công nghiệp ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. Nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực này bao gồm rất nhiều các kỹ sư thuộc các chuyên ngành khác nhau. Bởi vậy việc trang bị kiến thức chuyên sâu…
Ngày 01 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học "Ngôn ngữ tiếng Anh trong Hợp đồng thương mại dầu khí". Chương trình có sự tham gia của các học viên đến từ Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB). Đây là chương trình đã từng tổ chức nhiều lần cho các đơn vị trong ngành…