Đào tạo ngắn hạn

Ngày 01 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học "Ngôn ngữ tiếng Anh trong Hợp đồng thương mại dầu khí". Chương trình có sự tham gia của các học viên đến từ Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB). Đây là chương trình đã từng tổ chức nhiều lần cho các đơn vị trong ngành…
Modern Oil Production Technology and Oil Gas Facilities Fundamentals.pdf KHÓA HỌC MODERN OIL PRODUCTION TECHNOLOGY ANDOIL & GAS FACILITIES FUNDAMENTALS GIỚI THIỆU Khóa học này cung cấp cho học viên một kiến thức tổng thể về lĩnh vực khoan, thăm dò và khai thác dầu khí. Trong đó tập trung vào các thiết bị khai thác từ miệng giếng tới điểm xuất dầu thô, đến nhà máy lọc dầu. Tất cả các thiết bị trên đất liền và ngoài khơi sẽ được xem xét. Hệ thống xử lý nước khai…