Đào tạo đại học - Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam PVU theo hướng tiên tiến, chất lượng cao và phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Ngành Dầu khí.

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên tốt nghiệp sẽ có trình độ chuyên môn cao, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề vượt trội (thể hiện ở tính sáng tạo và tư duythực tế) và phương pháp làm việc theo nhóm. Nhờ đó, sinh viên PVU có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và có tính cạnh tranh của thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngoài các chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Dầu khí, trong tương lai, Trường sẽ xây dựng thêm nhiều chương trình mới với mục tiêu là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Chương trình đào tạo của Trường thường xuyên được cập nhật phù hợp với sự phát triển của các chuyên ngành đào tạo.

1. Các loại hình đào tạo:

  • Đào tạo bậc đại học và sau đại học.
  • Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên.

 

2. Các chương trình đào tạo:

  • Chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến, chất lượng cao và theo hướng ứng dụng.
  • Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước.

 

3. Loại hình bằng cấp:

  • Bằng của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cấp;
  • Bằng của Trường đối tác nước ngoài cấp;
  • Bằng do Trường Đại học Dầu khí và Trường đối tác nước ngoài đồng cấp.

 

4. Các chuyên ngành đào tạo:

Đào tạo đại học:

Giai đoạn I (2010 – 2015): Kỹ thuật Địa chất (Địa chất-Địa vật lý dầu khí), Kỹ thuật Dầu khí (Công nghệ mỏ, Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí), Kỹ thuật Hóa dầu (Lọc – Hóa dầu, Công nghệ Khí);

Giai đoạn II (2016 – 2025): Mở thêm các chuyên ngành: Đường ống – Bể chứa, Kinh tế, Quản trị Dầu khí, Công trình Biển, Điện - Điện tử, Tự động hóa.

Giai đoạn III (sau 2025): Mở rộng thêm các chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của Tập đoàn và nhu cầu xã hội.

 

Đối với bậc đào tạo sau đại học, dự kiến có CTĐT các chuyên ngành sau:

Công trình Biển (Hợp tác với Hà Lan trong Khóa đầu tiên vào năm 2014 và tự chủ đào tạo từ khóa II)
Địa chất dầu khí; Địa vật lý dầu khí;

Kỹ thuật khoan, khai thác và công nghệ dầu khí; Máy và thiết bị khai thác dầu khí; Kỹ thuật khoan dầu khí; Kỹ thuật khai thác dầu khí; Khoan và hoàn thiện giếng dầu; Xây dựng công trình biển;

Hóa dầu và xúc tác hữu cơ; Công nghệ hóa dầu và lọc dầu; Kỹ thuật hóa dầu; Điều hành sản xuất dầu khí;Tự động hóa và điều khiển; Điện khí hóa mỏ.

 

Các CTĐT ngắn hạn và bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn và quản lý theo yêu cầu của các doanh nghiệp sẽ được xây dựng cho các lĩnh vực sau:

Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác dầu khí;

Lọc dầu, Hoá dầu, Công nghệ khí;

Vận chuyển, Phân phối và Tàng trữ các sản phẩm dầu khí;

Thiết kế - Xây dựng các công trình dầu khí;

Kinh tế dầu khí, Quản lý dự án, Tài chính và quản trị dầu khí, Thương mại dầu khí;

Ngoại ngữ.