Đào tạo đại học - Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam PVU theo hướng tiên tiến, chất lượng cao và phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Ngành Dầu khí.

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên tốt nghiệp sẽ có trình độ chuyên môn cao, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề vượt trội (thể hiện ở tính sáng tạo và tư duythực tế) và phương pháp làm việc theo nhóm. Nhờ đó, sinh viên PVU có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và có tính cạnh tranh của thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đào tạo tập trung vào các chuyên ngành Dầu khí

- Ngành Kỹ thuật Địa chất: Địa chất-Địa Vật lý Dầu khí;

- Ngành Kỹ thuật Dầu khí: Khoan-Khi thác Mỏ Dầu khí;

- Ngành Kỹ thuật Hóa học: Lọc-Hóa Dầu.

Trường đã huy động đội ngũ gần 100 các chuyên gia Ngành Dầu khí và các giảng viên có uy tín từ các trường đại học trong nước xây dựng 03 Chương trình đào tạo của 3 ngành theo hướng tiến tiến, có tính ứng dụng và có thể liên tục cập nhật theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Ngành Dầu khí.