Tuyển sinh 2021

Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1 trình độ Đại học hệ Chính quy theo kết quả thi TN THPT năm 2021     Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1 trình độ Đại học hệ Chính quy theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2021     Quyết định công nhận thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 trúng tuyển trình…
Hội đồng tuyển sinh năm 2021 trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên kết Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thông báo:
Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH, ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo về tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 đối với các đối tượng thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021. Cụ thể như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 (các thí sinh không…