Đào tạo sau đại học - Giới thiệu chung

Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ ThS giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành CTB - DK ;

ThS tốt nghiệp ngành CTB có khả năng tính toán, thiết kế, xây dựng, bảo trì, quản lý các giàn khoan – khai thác DK, các công trình nổi trên biển và các hệ thống ngầm dưới biển;

ThS ngành CTB có thể đảm nhận các công việc tại các đơn vị thuộc PVN, các cơ quan đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất và quản lý thuộc lĩnh vực CTB – DK hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

Mục tiêu cụ thể

+ Về kiến thức

HV sẽ được trang bị những kiến thức cơ sở vững vàng về cơ học chất rắn, chất lỏng và khí dùng cho tính toán, thiết kế, quản lý, bảo dưỡng giàn khoan – khai thác. HV sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu từ động lực học kết cấu đến tính toán thiết kế các kết cấu chân đế, kết cấu nổi, dây neo ngoài khơi, đo đạc, điều khiển định vị động học, thiết kế các hệ thống thiết bị nạo vét ở vùng biển sâu, thiết kế tối ưu hóa hệ thống bơm và đường ống ngầm phục vụ việc thăm dò, khai thác và vận chuyển DK.

+ Về năng lực

  • Có khả năng lập các dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, xây dựng và bảo dưỡng các CTB ở trong và ngoài nước;
  • Có năng lực để tham gia quản lý và khai thác các CTB;
  • Có khả năng phân tích và giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật, khả năng tổng hợp và phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật CTB – DK;
  • Có khả năng làm việc theo nhóm trong môi trường quốc tế, khả năng tổ chức nghiên cứu và triển khai các dự án ứng dụng;
  • Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc;
  • Có khả năng tham gia giảng dạy và nghiên cứu thuộc lĩnh vực CTB - DK, và một số ngành liên quan khác;
  • Có khả năng tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, khả năng tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành và các ngành liên quan;
  • Có năng lực chuyên môn cao, có thể công tác tốt tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các cơ quan đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất và quản lý thuộclĩnh vực DK hoặc các lĩnh vực liên quan khác.