Cơ sở vật chất Khoa Khoa Học Cơ Bản

      Người quản lý ThS. Nguyễn Tố Nga Danh mục thiết bị Có đầy đủ các bộ thí nghiệm thuộc các lĩnh vực điện học, quang học và cơ học đại cương, bao gồm: Phòng thí nghiệm Vật…
Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm…
  Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm máy…
Phòng thí nghiệm Cơ học ứng dụng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm cơ học ứng dụng được trang bị: - Máy xác định độ bền va đập - Máy kiểm tra…
    Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và tấm - Bộ thí nghiệm…
Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và…
Người quản lý: ThS. Nguyễn Văn Kiệt Danh mục các bài thí nghiệm: -  Xác định khối lượng mol sử dụng định luật khí lý tưởng -  Xác định enthalpy đốt cháy dùng bom nhiệt lượng -  Áp suất hơi của…