Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện

ktd1b

ktd2

Người quản lý

TS. Vũ Minh Hùng

Danh mục thiết bị

Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện được trang bị:

- Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C

- Bộ thí nghiệm máy biến áp 1 pha, 3 pha

- Động cơ và máy phát một chiều

- Động cơ và máy phát xoay chiều đồng bộ 3 pha

- Động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha

- Bộ thu thập dữ liệu và đo tự động

- Các bộ nguồn AC, DC

- Phần mềm đo và giám sát thiết bị

Mô tả thiết bị

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện được xây dựng năm 2013 với trang thiết bị hiện đại của tập đoàn Lab-Volt (Canada). Các bộ thí nghiệm được gắn chắc chắn trong một tủ điện và kết nối với phần mềm giám sát, đo tự động.