Phòng thí nghiệm Hóa đại cương

 1234
Người quản lý ThS. Nguyễn Văn Kiệt
Danh mục các bài thí nghiệm

-        Xác định khối lượng mol sử dụng định luật khí lý tưởng

-        Xác định enthalpy đốt cháy dùng bom nhiệt lượng

-        Áp suất hơi của hỗn hợp hai chất lỏng lý tưởng

-        Đường đẳng nhiệt hấp phụ

-        Động học của sự nghịch chuyển đường saccharose

-        Độ dẫn của chất điện li mạnh và yếu

-        Phương trình Nernst

-        Thực hành với một số tính chất của sắt, đồng, bạc, kẽm

Mô tả phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm hóa đại cương thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Ngay khi thành lập trường, phòng thí nghiệm hóa đại cương được xây dựng và đầu tư mỗi bài thí nghiệm 02 bộ được nhập khẩu từ Tập đoàn PHYWE – ĐỨC với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Với trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất hiện có, phòng thí nghiệm hóa đại cương về cơ bản đạt chuẩn của một phòng thí nghiệm hóa học theo quy định của Bộ Giáo Dục.