Đề tài nghiên cứu

Năm Mã số Tên đề tài Tên CNĐT Cấp Tình trạng
2012 Hợp đồng NCKH số 7968/QĐ-DKVN ngày 9/10/2012 Xây dựng CSDL khí tượng, hải văn, động đất tại thềm lục địa Việt Nam phục vụ cho công tác thiết kế các công trình biển PGS.TS Lê Phước Hảo PVN Đã nghiệm thu
2014 Hợp đồng NCKH số 25/2014/103/HĐTN Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano nhằm ứng dụng phát hiện một số phần tử sinh học gây bệnh TS Nguyễn Thị Phương Nhung Bộ Đã nghiệm thu
2014 Hợp đồng NCKH số 04/2014/101/HĐTN Phương pháp hàm định hướng cho các bất đẳng thức vi-biến phân TS Nguyễn Văn Lợi Bộ Đã nghiệm thu
2014 Hợp đồng NCKH số 4475/QĐ-DKVN ngày 2/7/2014 Hoàn chỉnh CSDL khí tượng, hải văn, động đất tại thềm lục địa Việt Nam và phát triển ứng dụng cho hoạt động sản xuất trên biển của Ngành Dầu khí PGS.TS Lê Phước Hảo PVN Đã nghiệm thu
2015 Hợp đồng NCKH số 5677/QĐ-DKVN ngày 19/8/2015 Xây dựng hướng dẫn đào tạo, kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí PGS.TS Phạm Hồng Quang PVN Đã nghiệm thu
2017 Quyết định 780/QĐ-SKHCN và Hợp đồng NCKH số 136/2017/HĐ-SKHCN ngày 1/9/2017 Nghiên cứu và phát triển phụ gia chống ăn mòn
cho xăng sinh học
TS. Nguyễn Đăng Nam Sở Đã nghiệm thu
2017 Hợp đồng NCKH số 19/2017/104/HĐTN Phân tích khả năng ức chế và hiệp trợ ức chế ăn mòn của đất sét ở kích thước nanô TS. Nguyễn Đăng Nam Bộ Đã nghiệm thu
2018 01/DIEN/ĐHDK/2018/KHCN Nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng nguồn nước và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước trong các nhà máy nhiệt điện của PVN PGS.TS. Lê Văn Sỹ PVN Đã nghiệm thu
2018 01/DIEN/ĐHDK/2018/KHCN Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của các máy biến áp công suất lớn tại các nhà máy điện của PVN TS. Vũ Minh Hùng PVN Đã nghiệm thu
2018 01/2019/HĐ-ĐTCT-KC-4.0/19-25 “Xây dựng hệ phương pháp Trí tuệ nhân tạo – Hệ thông tin địa lý và Toán địa chất để dự báo các đặc trưng địa chất dầu khí. Thử nghiệm đánh giá đặc trưng vỉa chứa trầm tích lục nguyên khu vực Lô 09-2/09” TS. Doãn Ngọc San Nhà nước Đã nghiệm thu
2019 01/KTQL(PVU)/2019/KHCN Xây dựng hệ thống bài giảng các chương trình đào tạo khung cho các vị trí công việc của Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (giai đoạn 1) TS. Phan Minh Quốc Bình PVN Đã Nghiệm thu cấp cơ sở
2020 14/ATBVMT/PVU/2020/KHCN Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện khuyết tật ống thép, hệ đường ống bằng phương pháp rò rỉ đường sức từ - Giai đoạn 1: Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị phát hiện khuyết tật các ống thép rời, đường kính nhỏ bằng phương pháp rò rỉ đường sức từ có đặc tính đơn giản, giá thành thấp PGS. TS. Lê Văn Sỹ PVN Đã nghiệm thu
2021 01/HCBDK(PVU)/2021/KHCN Nghiên cứu chế tạo membrane sử dụng trong thu hồi hơi hydrocarbon tại các trạm xăng dầu tại Việt Nam TS. Dương Chí Trung PVN Đang thực hiện
2022 7800/HĐ-DKVN (30/12/2022) Nghiên cứu và chế tạo miếng xốp siêu kỵ nước và siêu hút dầu để xử lý nước thải nhiễm dầu TS. Nguyễn Thị Phương Nhung PVN Đang thực hiện
2023 1872/HĐ-DKVN (27/03/2023) Nghiên cứu chế tạo thiết bị PIG 20 inch phát hiện khuyết tật ngang trong đường ống kim loại, dịch chuyển bằng động cơ kéo TS. Vũ Minh Hùng PVN Đang thực hiện
2023 1871/HĐ-DKVN (27/03/2023) Nghiên cứu chế tạo thuyết bị cầm tay phát hiện khuyết tật hệ thống đường ống trong các nhà máy bằng phương pháp chụp ảnh từ PGS.TS. Phạm Hồng Quang PVN Đang thực hiện
2023 3727/QĐ-DKVN 05/06/2023 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử ký chuyển hóa rác thải nhựa thành nhiên liệu lỏng và olefin hoặc khí tổng hợp TS. Phan Minh Quốc Bình PVN Đang thực hiện