Cơ sở vật chất Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thư viện có tổng diện tích 160 m2, được trang bị bàn ghế chuyên dụng để phục vụ nhu cầu đọc tài liệu tại chỗ cùng lúc cho khoảng 60 bạn đọc. Bên cạnh đó, Thư viện còn trang bị  máy tính có nối mạng internet, máy scan, máy photocopy để hỗ trợ cho bạn đọc tra cứu, sử dụng tài liệu thuận lợi.

Nguồn tài nguyên học tập của Thư viện rất đa dạng, bao gồm sách, tạp chí, luận văn, luận án, kỷ yếu hội nghị, hội  thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu điện tử…có nội dung phù hợp với các chuyên ngành đang được đào tạo tại Trường. 

thuvien

Chiến lược phát triển của PVU giai đoạn 2015-2025 xác định các kế hoạch về đầu tư các nguồn học liệu và thiết bị hỗ trợ giảng dạy gồm: xây dựng nguồn tài nguyên phục vụ hiệu quả công tác đào tạo đại học; ưu tiên mua tài liệu liên quan đến CTĐT và nghiên cứu của Trường về dầu khí; phát triển nguồn tài nguyên số nội sinh như đề tài nghiên cứu, luận văn, bài báo khoa học....; tổ chức thư viện thành các phân khu chuyên biệt; ứng dụng hệ thống quản lý Thư viện tích hợp để quản lý nguồn tài nguyên Thư viện để phục vụ có hiệu quả cho nhiều chuyên ngành khác nhau; triển khai hệ thống quản trị học tập trực tuyến dành cho môn tiếng Anh; cung cấp nền tảng kỹ thuật cho hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa; triển khai hệ thống e-learning cho tất cả các môn học để tạo ra môi trường học tập trực tuyến hiệu quả...Căn cứ Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2015-2025, PVU đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển cơ sở vật chất bao gồm kế hoạch đầu tư Thư viện phục công tác giảng dạy, nghiên cứu của Nhà trường giai đoạn 2015-2025với tổng với kinh phí ước lượng 1.100 triệu cho giai đoạn 2015-2019.

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch chiến lược và nhu cầu thực tế của các đơn vị, PVU rà soát và xây dựng kế hoạch năm của PVU để trình lên Tập đoàn. Tổng kinh phí được đề xuất cho đầu tư nguồn học liệu, CSDL trực tuyến và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy từ năm 2015 đến năm 2019 là 1.237,2 triệu (2015: 271 triệu; 2016: 370 triệu ; 2017: 209,25 triệu ; 2018: 145,750 triệu; 2019: 241,2 triệu). Từ năm 2015 đến 2018 tổng kinh phí PVU đã đầu tư cho nguồn học liệu, CSDL trực tuyến thiết bị hỗ trợ giảng dạy là 877,985 triệu gồm kính phí mua tài liệu sách và kinh phí thực hiện Thư viện điện tử để đáp ứng các nhu cầu đào tạo, NCKH và PVCĐ. Trong năm 2019, PVU cũng được phê duyệt nguồn kinh phí để mua sắm sách và quyền truy cập CSDL điện tử với tổng giá trị là 150 triệu.

Thư viện hiện có 1.753 đầu sách (4435 bản), trong đó có 856 giáo trình và tài liệu tiếng Anh (1095 bản); 416 giáo trình và tài liệu tiếng Việt (2716 bản); 68 báo cáo NCKH của GV-SV, 250 ĐATN SV, 42 LV ThS và tạp chí thuộc nhiều loại khác nhau (121 đầu sách, 264 bản. Về CSDL điện tử, Thư viện có trang bị CSDL trực tuyến OnePetro phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Dầu khí. SV và GV có thể truy cập nguồn học liệu trực tuyến miễn phí và mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra với việc đầu tư phần mềm quản trị Thư viện tích hợp năm 2016 đã giúp việc quản lý nguồn học liệu của Trường thuận tiện hơn. Các báo cáo thông tin về tài liệu, bạn đọc, lưu thông tài liệu được trích xuất nhanh chóng giúp cho việc quản trị Thư viện thuận tiện hơn.

Để đánh giá hiệu quả của các nguồn học liệu của Thư viện, CSDL trực tuyến, Thư viện cũng thực hiện các khảo sát với người sử dụng là SVvà GV.

Đối với sinh viên, kết quả khảo sát năm 2017 (72 SV), 2018 (87 SV) và 2019 (104 SV) cho thấy tỷ lệ hài lòng về cơ sở vật chất của Thư viện như phòng đọc sách, Wifi luôn trên 80%, máy tính phục vụ 78%-81%. Về chất lượng nguồn học liệu, mức độ đáp ứng tốt và khá tốt cho nhu cầu học tập và nghiên cứu từ 86% trở lên. Đối với nguồn học liệu PVCĐ thì tỷ lệ hài lòng từ 2017 đến 2019 (khá đáp ứng nhu cầu sử dụng trở lên) từ 50% là do hiện tại Trường chú trọng vào đầu tư các nguồn học liệu phục vụ học tập, nghiên cứu của SV. Đối với GV, kết quả khảo sát năm 2017 (35 GV), 2018 (41 GV) và 2019 (40 GV) cho thấy tỷ lệ cao cán bộ hài lòng với cơ sở vật chất của Thư viện khoảng 90%. Nguồn học liệu của Thư viện cũng đáp ứng tốt và khá tốt nhu cầu giảng dạy, và đào tạo của GV với tỷ lệ từ khá đáp ứng đến đáp ứng tốt nhu cầu là hơn 80%. Đối với tài liệu PVCĐ, giải trí, khảo sát trong năm 2017, 2018 cho thấy khoảng hơn 40% GV cho rằng tài liệu PVCĐ cần bổ sung trong thời gian tới. Đối với thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy chiếu, sổ theo mượn trả thiết bị cho thấy các thiết bị được khai thác hiệu quả, được sử dụng thường xuyên. Các kết quả khảo sát trực tuyến được lưu trữ trên Microsoft Office 365 để truy xuất nhanh chóng, có thể xem thông tin dạng thô và dạng tổ hợp biểu đồ gồm khảo sát SV và GV. Đối với các khảo sát trực tiếp, bản cứng được lưu trữ tại TT.TTTV và kết quả file mềm được lưu trữ trên hệ thống OneDrive có thể truy xuất mọi lúc mọi nơi, và có thể chia sẻ phân quyền truy cập dễ dàng. Đối với việc theo dõi tình hình sử dụng thiết bị hỗ trợ dạy học, có bản cứng được sử dụng để lưu trữ thông tin và được quản lý bởi đơn vị được bàn giao để quản lý thiết bị. Đồng thời, bản scan cũng được lưu trên hệ thống OneDrive để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn, và thuận tiện cho việc chia sẻ và kiểm soát truy cập.

Trên phần mềm quản lý Thư viện tích hợp, các thông tin, báo cáo về nguồn học liệu, mượn trả, bạn đọc được lữu trữ trên CSDL chuyên dụng MSSQL trên hệ thống Server của hệ thống thông tin PVU, đảm bảo thông tin được lưu trữ an toàn. Đối với CSDL điện tử OnePetro, trang web cung cấp thông tin về các lượt truy cập tài liệu điện tử, từ đó có thể đánh giá được mức độ sử dụng nguồn học liệu trực tuyến này. Từ năm 2015 đến 2018 tổng kinh phí PVU đã đầu tư cho nguồn học liệu, CSDL trực tuyến và thiết bị hỗ trợ giảng dạy là 877,985 triệu, gồm kính phí mua tài liệu sách và kinh phí Thư viện điện tử để đáp ứng các nhu cầu đào tạo, NCKH và PVCĐ. Cụ thể, trong giai đoạn trên PVU đã mua 230 cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành và đại cương, và 177 quyển sách chuyên ngành và đại cương tiếng Việt. Đối với CSDL điện tử, trong năm 2017, 2018 PVU đã mua quyền truy cập CSDL điện tử OnePetro cho chuyên ngành Dầu khí. Trong năm 2019, PVU cũng được phê duyệt nguồn kinh phí để mua sắm sách và quyền truy cập CSDL điện tử với tổng giá trị là 150 triệu. Về phần mềm, thiết bị hỗ trợ các hoạt động của Thư viện, năm 2016, PVU đã trang bị phần mềm quản lý Thư viện tích hợp để quản lý nguồn học liệu và nghiệp vụ lưu thông tài liệu. Phần mềm này đã giúp việc quản lý và trích xuất các báo cáo, thống kê nhanh chóng phục vụ công tác quản trị.