Chương trình Đào tạo sau đại học

- Ngành đăng ký đào tạo: Kỹ thuật Hóa học- Mã ngành: 8520301- Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Hóa học/Chuyên ngành Lọc – Hóa dầu.   CHUẨN ĐẦU RA   1) Về kiến thức Học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu liên quan tới tính toán, mô phỏng và tối ưu các quá trình công nghệ lọc dầu, công nghệ hóa dầu, công nghệ chế biến khí; có thể đưa ra các giải pháp tối ưu trong quá trình vận hành. Các kiến thức…