Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra

Mục tiêu chương trình đào tạo:

Chương trình Kỹ thuật Hóa học trang bị cho sinh viên kiến thức và các kĩ năng giúp họ có khẳ năng làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc có thể tiếp tục theo học các bậc cao hơn. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm sẽ đạt được những mục tiêu đào tạo dưới đây:
1. Là những kỹ sư Hóa học thực tế, có khả năng làm việc và có trình độ, có khả năng thiết kế, vận hành, nghiên cứu, đổi mới và quản lý khâu hạ nguồn của ngành công nghiệp Dầu khí
2. Tiếp tục phát triển chuyên môn và trở thành quản lý chuyên nghiệp cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các công ty đa quốc gia, và/hoặc trở thành nhà khoa học nghiên cứu trong các viện hoặc trong các trường đại học
3. Cập nhật kiến thức và kỹ năng thông qua tự học và các chương trình đào tạo khác để đáp ứng được thử thách cạnh tranh, hiện đại và năng động tại nơi làm việc

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra của sinh viên chươnh trình Kỹ thuật hóa học cũng tương tự như các yêu cầu của ABET đối với bất cứ chương trình kỹ thuật nào để được công nhận. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hóa học sẽ có :

  1. Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng việc áp dụng các nguyên lý của kỹ thuật, khoa học và toán học;
  2. Khả năng áp dụng các thiết kế kỹ thuật để đưa ra giải pháp đáp ứng nhu cầu cụ thể với việc xem xét sức khỏe, an toàn và phúc lợi công cộng cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội và môi trường kinh tế;
  3. Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau;
  4. Khả năng nhận thấy trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt, phải xem xét đến tác động của giải pháp kĩ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường, và xã hội;
  5. Khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm và có khả năng lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu và kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu đó;
  6. Khả năng phát triển và tiến hành thử nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích dữ liệu và sử dụng phán đoán kỹ thuật để đưa ra kết luận
  7. Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.