Trung tâm Thông tin - Thư viện

Chức năng Trung tâm Thông tin – Thư viện (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý, nghiên cứu phát triển, khai thác hệ thống thông…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Email 1 Ông Lê Quốc Huy Phó Giám đốcPhụ trách Trung tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Ông Tạ Ngọc Thắng Chuyên viên Thư viện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 Ông Trần Ngọc Hiệp Kỹ Sư CNTT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thư viện có tổng diện tích 160 m2, được trang bị bàn ghế chuyên dụng để phục vụ nhu cầu đọc tài liệu tại chỗ cùng lúc cho khoảng 60 bạn đọc. Bên cạnh đó, Thư viện còn trang bị …