Tầm nhìn & Sứ mệnh

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và đất nước, thực hiện trách nhiệm xã hội và dịch vụ cộng đồng.

Về lâu dài, PVU định hướng là trường đại học đa ngành, kết hợp với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập Học viện Dầu khí Việt Nam. Các chuyên ngành đào tạo của trường theo định hướng nghề nghiệp và ứng dụng với chất lượng cao, có tiềm năng nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế. Nhà trường kết hợp đào tạo với sản xuất và nghiên cứu khoa học, có quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng, đa dạng, có năng lực cạnh tranh để phát triển và hội nhập, cam kết đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

PVU phấn đấu đến năm 2035 trở thành một trong những trường Đại học Dầu khí uy tín ở Đông Nam Á.