Tuyển sinh 2021

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (mã trường PVU) tuyển sinh 02 hệ đào tạo: Hệ chính quy (100 chỉ tiêu chung cho 03 ngành đào tạo, phân ngành sau năm thứ nhất và theo nguyện vọng sinh viên) và hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico, Mỹ (90 chỉ tiêu cho 03 ngành Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí và Kỹ thuật Hóa học, mỗi ngành 30 chỉ tiêu). PVU sẽ áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu…
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: Ngành Công trình biển. Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí).  Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu). 2. Thời gian đào tạo: 2 năm. 3. Điều kiện dự tuyển chung: 3.1 Về văn bằng: Có bằng…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tuyển sinh trình độ đại học hệ liên kết.
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy.