Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1 các hệ đào tạo của PVU

Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1
trình độ Đại học hệ Chính quy theo kết quả thi TN THPT năm 2021

 

 

Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1
trình độ Đại học hệ Chính quy theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2021

 

 

Quyết định công nhận thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021
trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

 

 

Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 1
trình độ Đại học hệ liên kết theo kết quả thi TN THPT năm 2021

 

 

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Đại học hệ liên kết năm 2021
theo phương thức xét kết quả học tập THPT