Khoa Dầu Khí

Phụ trách Khoa TS. Bùi Thanh Bình Trưởng Bộ môn TS. Phạm Bảo Ngọc Trưởng Bộ môn TS. Dương Chí Trung Trưởng Bộ môn TS. Đỗ Quang Khánh  
Petroleum Geology and Geophysics Department  Dr. Nguyen Thanh Tung Faculty Member  (254)3738.879   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Pham Bao Ngoc Head of Department  (254)3738.879 Ext.159  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Assoc. Prof. Pham Huy Giao Faculty Member  (254)3738.879 Ext.123  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View…
Chương trình Kỹ thuật Dầu khí (PE program) được thiết kế để phục vụ nhu cầu của ngành Dầu khí Việt Nam và trên toàn thế giới. Chương trình giảng dạy của ngành Kỹ thuật dầu khí là sự kết hợp cân bằng giữa các khía cạnh lý thuyết và thực hành của Kỹ thuật Dầu khí với đủ tính linh hoạt để cho phép tích hợp công nghệ tiên tiến đang phát triển và nhu cầu thay đổi của khu vực. Chương trình Kỹ thuật dầu khí cung cấp…

Giảng viên

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
List of PE Faculties Dr. Bui Thanh Binh Dean of Faculty  (254)3738.879 Ext.236  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Do Quang Khanh Head of Department  (254)3738.879  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile MSc. Luong Hai Linh Deputy Head of Department  (254)3738.879 Ext.248  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile MSc. Pham Huu Tai  Faculty Member  (254)3738.879 Ext.222  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Nguyen Huu Truong Faculty Member  (254)3738.879 Ext.136  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile MSc. Bui Tu An Faculty Member  (254)3738.879 Ext.177  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Dr. Le Thi Huyen Faculty Member (254)3738.879  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile…

Danh bạ

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
Số điện thoại: (+84)(254)3.738879 | (+84)(254)3.738877   Họ Tên Số máy nhánh Tầng TS. Phạm Bảo Ngọc 159 7 TS. Dương Chí Trung 124 7 TS. Doãn Ngọc San 123 7 TS. Lê Thanh Thanh 226 7 TS. Võ Quốc Thắng     ThS. Mai Thị Quỳnh Châu     ThS. Phạm Hữu Tài 222 7 ThS. Đỗ Thị Thùy Linh 157 7 ThS. Đàm Thị Thanh Hải 224 7 ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung 226 7 TS. Trương Thanh Tuấn 225 7 ThS. Phạm Châu Quỳnh     ThS. Nguyễn…

Danh bạ

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
Số tổng đài: (+84)(254)3.738879 | (+84)(254)3.738877   Họ tên Số máy nhánh Tầng TS. Nguyễn Văn Hùng 236 7 TS. Phạm Bảo Ngọc 159 7 TS. Dương Chí Trung 124 7 TS. Doãn Ngọc San 123 7 TS. Lê Thanh Thanh 226 7 TS. Võ Quốc Thắng     TS. Mai Thị Quỳnh Châu     ThS. Phạm Hữu Tài 222 7 TS. Đỗ Thị Thùy Linh 157 7 TS. Đàm Thị Thanh Hải 224 7 TS. Nguyễn Thị Phương Nhung 226 7 TS. Trương Thanh Tuấn 225 7 ThS. Phạm…

Chương trình kỹ thuật dầu khí

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
Chương trình Kỹ thuật Dầu khí (154 tín chỉ) NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Triết học Mác - Lênin 3   1 Tiếng Anh 1 3 (4) 2 Giải tích 1 3   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3 4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1…

Dữ liệu tuyển sinh

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
Dữ liệu tuyển sinh Năm Học Năm tuyển sinh Cấp bằng 1 2 3 4 Kỹ sư 2021-2022 FT 48* 21 9 19   2020-2021 FT 54* 9 18 19 14 2019-2020 FT 58* 17 20 15 11   * Tổng số sinh viên của 3 chương trình (Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hóa học). Sau năm học đầu tiên, sinh viên sẽ chọn ngành học của mình. FT: Toàn thời gian

Cơ hội việc làm

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
Cơ hội Việc làm Một Kỹ sư Dầu khí sẽ tham gia vào hầu hết các giai đoạn đánh giá, phát triển và khai thác dầu khí. Do đó, các cơ hội việc làm bao gồm: - Kỹ sư công nghệ mỏ: thực hiện tối ưu việc khai thác dầu khí thông qua việc đặt giếng, xác định mức độ khai thác và áp dụng các kỹ thuật thu hồi dầu tăng cường đúng. Họ sử dụng mô phỏng máy tính để hỗ trợ việc xác định rủi ro và dự…

Giới thiệu các phòng thí nghiệm

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
Tất cả các phòng thí nghiệm thuộc chương trình kỹ thuật Dầu khí (PE) chủ yếu được sử dụng để giảng dạy các khóa học thuộc chương trình kỹ thuật Dầu khí trình độ Đại học, ngoại trừ Trung tâm Ứng dụng Cơ địa học PVU-BHGE phục vụ cho nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Chương trình kỹ thuật Dầu khí (PE) vận hành 5 phòng thí nghiệm để giảng dạy: 1. Thí nghiệm Công nghệ khai thác 2 2. Thí nghiệm dung dịch khoan và…