Khoa Dầu Khí

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Thứ năm, 12 Tháng 5 2022
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và đất nước, thực hiện trách nhiệm xã hội và dịch vụ cộng đồng. Về lâu dài, PVU định hướng là trường đại học đa ngành, kết hợp với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập Học viện Dầu khí…
Mục tiêu Đào tạo của Chương trình và Chuẩn đầu ra sinh viên Mục tiêu Đào tạo của chương trình Chương trình Kỹ thuật Dầu khí trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để họ có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên cao hơn. Sau một khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm, người học có thể đạt được các mục tiêu đào tạo của chương trình như sau. Trở thành kỹ sư sản xuất có khả năng thiết…
Phòng thí nghiệm Công nghệ khai thác 2 được sử dụng để đo các thông số vật lý của đá. Thiết bị PoroPerm 8404 được sử dụng để dạy thực hành trong học phần PET12404-Vật lý vỉa (+Thực hành). Hệ…
Phòng thí nghiệm Dung dịch khoan và vữa xi măng được sử dụng cho mục đích thí nghiệm và được trang bị các thiết bị hiện đại của Công ty Fann. Phòng thí nghiệm bao gồm nhiều loại thiết bị…
Phòng thí công nghệ mỏ, thường được gọi là Phòng thí nghiệm bơm ép mẫu lõi, được sử dụng cho mục đích các bài thí nghiệm nâng cao thu hồi dầu (EOR) đối với các mẫu lõi phù hợp nhu…
Phòng PVU-Schlumberger do hãng Schlumberger (SLB) tài trợ các gói phần mềm khác nhau bao gồm Petrel, Eclipse, Production, Techlog. Cụ thể gói phần mềm Petrel giúp sinh viên xây dựn mô hình địa chất khai thác, gói Eclipse giúp…
Gói phần mềm do công ty BHGE tài trợ trị giá 5.4 triệu đô la mỹ bao gồm: MFrac Package Pro (Site), GMI SFIBTM (Site), GMI MohrFracsTM (Site), GMI ImagerTM (Site), GMI CaliperTM (Site), JewelSuiteTM GeoMechanics Package (Site). Để phục…
Phòng trưng bày các mô hình giàn khoan, tàu khoan và khả năng khoan của các giàn khoan và tàu khoan và mô hình khai thác. Ngoài ra trên tàu khoan và các giàn khoan có các mô hình hệ…
Bộ Mô phỏng khoan Vị trí: Tầng 4 tòa PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật dầu khí Môn học: PET12443-Hệ thống khoan dầu khí (+Labs) Chương trình kỹ thuật dầu khí  Khả năng chứa Tổng diện tích (m2) 30 150 Thiết…
Phòng Mô phỏng khai thác dầu khí  Vị trí: Tầng 4 tòa nhà PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí Môn học: PET13411-Hệ thống khai thác dầu khí (+Labs)  Chương trình Kỹ thuật Dầu khí Sức chứa Diện tích…