Phòng thí nghiệm Phân tích dầu mỏ 2

Ngành Kỹ thuật Hóa học Tên PTN Vị trí Học phần Thiết kế Sức chứa Diện tích, m2
Phân tích dầu mỏ 2 Tầng 2, tòa nhà PVU - Thí nghiệm chuyên ngành 1 Phòng thí nghiệm 20 68
- Sản phẩm dầu mỏ
 01  02  03
Tủ hút khí độc Máy xác định độ nhớt động học Koehler K23892 Máy xác định nhiệt độ nhỏ giọt của mỡ Koehler K19410
Bảo vệ người dùng khi thao tác với hoá chất dễ bay hơi, ngăn chặn sự lan toả hơi độc trong phòng thí nghiệm, hạn chế việc tràn hoá chất. Xác định độ nhớt động học của dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ theo tiêu chuẩn ASTM D445, D2170. Xác định nhiệt độ nhỏ giọt của các loại mỡ bôi trơn có nhiệt độ nhỏ giọt nhỏ hơn 4000C.
 04  05  06
Thiết bị chưng cất Koehler ADA5000 Máy đo tỷ trọngKoehler K86201 Thiết bị xác định độ ăn mòn của tấm đồngKoehler K25339
Thiết bị được sử dụng để chưng cất khí quyển cho hầu hết các sản phẩm chính của dầu mỏ, ngoại trừ khí hóa lỏng và bitum Xác định tỷ trọng hoặc tỷ trọng tương đối của dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ Đánh giá mức độ ăn mòn của các sản phẩm dầu mỏ 
07 08 09
Máy đo nhiệt lượng của nhiên liệu Parr 6100 Máy xác định hàm lượng lưu huỳnh Horiba SLFA-2100 Máy xác định nhiệt độ vẩn đụcKoehler K19410
Dùng để đo nhiệt lượng của nhiên liệu rắn hoặc lỏng hoặc các mẫu nhiên liệu dễ cháy khác. Thiết bị dùng để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp huỳnh quang tia X. Xác định nhiệt độ vẩn đục của các sản phẩm dầu mỏ sáng màu
 10  11
Máy xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở Koehler K13990
Xác định điểm chớp cháy và bắt lửa của tất cả các sản phẩm dầu mỏ, trừ dầu nhiên liệu và những sản phẩm có cốc hở dưới 79°C.
Tủ đựng hóa chất
12 13 14
Máy xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kínKoehler K16270
Thiết bị được dùng để xác định nhiệt độ chớp cháy của nhiên liệu, dầu bôi trơn, chất lỏng có chứa các chất rắn lơ lửng và các chất lỏng mà có xu hướng tạo thành bề mặt mỏng. 
Tủ đựng gang tay, kính và mặt nạ Áo bảo hộ
 15  16  17
Lối vào PTN Phân tích dầu mỏ 2 PTN Phân tích dầu mỏ 2