Hợp tác quốc tế

Triển khai chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc; Nhân chuyến công tác sang Việt Nam của đại diện Đại học Sejong, ngày 28 tháng 08 năm 2014, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã đón tiếp đoàn Giáo sư Wisup Bae đến thăm và làm việc cùng lãnh đạo Trường.
1. Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) Ngày 14.08.2014, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã đón tiếp và tổ chức buổi giao lưu sinh giữa viên PVU với đoàn sinh viên Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) nhân chuyến đi khảo sát thực tế của SMU tại Việt Nam năm 2014.