Kỹ sư Hóa học có thể tham gia vào việc thiết kế, vận hành và nghiên cứu tại các nhà máy lọc dầu hoặc các nhà máy chế biến khác. Theo đó, các cơ hội nghề nghiệp sau đại học bao gồm:

  • Kỹ sư thiết kế: tập trung vào quá trình thiết kế kỹ thuật trong bất kỳ nhà máy kỹ thuật nào khác nhau. Kỹ sư thiết kế thường làm việc với một nhóm các kỹ sư khác và các loại nhà thiết kế khác (ví dụ: nhà thiết kế công nghiệp), để phát triển các thiết kế chi tiết và khái niệm nhằm đảm bảo sản phẩm hoạt động, hiệu quả và phù hợp với mục đích của nó.
  • Kỹ sư vận hành: làm việc để đảm bảo rằng tất cả các quy trình và chức năng dưới sự kiểm soát của họ đang hoạt động chính xác và hiệu quả.
  • Nghiên cứu viên: nhiệm vụ của nhà nghiên cứu bao gồm phân tích dữ liệu, thu thập và so sánh các nguồn lực, đảm bảo dữ kiện, chia sẻ kết quả với toàn bộ nhóm nghiên cứu, tuân thủ các phương pháp luận bắt buộc, thực hiện nghiên cứu thực địa nếu cần và giữ bí mật thông tin quan trọng.