Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác Trách nhiện trong Hội đồng
1 TS. Nguyễn Hữu Lương Chuyên gia cao cấp Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) Chủ tịch
2 TS. Lê Công Tánh Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Thiết kế (DEC), Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) Ủy viên
3 TS. Lê Bá Hùng Chuyên gia cao cấp Công Ty TNHH TTCL Việt Nam Ủy viên
4 ThS. Bùi Quang Trung Phó phòng Hành chính – Tổng hợp Nhà máy Đạm Cà Mau – Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) Ủy viên
5 KS. Sử Tài Tổ trưởng tổ Nhân sự Công ty Cổ phần Lọc – Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) Ủy viên
6 KS. Dương Duy Thương Trưởng phòng nhân sự Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) Ủy viên
7 KS. Nguyễn Duy Phong Kỹ sư Công ty khí Cà Mau – Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGas) Ủy viên
8 KS. Đinh Xuân Bình Kỹ sư Công ty chế biến khí Vũng Tàu – Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGas) Ủy viên
9 KS. Lê Thái Hiển Kỹ sư Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ Ủy viên
10 TS. Đàm Thị Thanh Hải Giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Thư ký