Hội thảo & Hội nghị Khoa học

Vào ngày 17 tháng 9 năm 2021, chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo "ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) ĐỂ TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT -…
Hội nghị Kỹ thuật và Khoa học Địa chất Bề mặt Châu Á Thái Bình Dương sẽ trở lại lần thứ 4 trong năm nay với chủ đề - Đổi mới trong Khoa học Địa chất và Kỹ thuật Cận…