Tin trong ngành dầu khí

Vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tôi yêu Petrovietnam”. Cuộc thi “Tôi yêu Petrovietnam” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngành Dầu khí, hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIV với mục đích giới thiệu và tuyên truyền về truyền thống lịch sử, quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành cũng như các thành tựu, dấu ấn…
Trong 7 tháng đầu năm 2023, vượt qua những khó khăn, thách thức lớn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt là thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2023 ở chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, về đích trước kế hoạch 5 tháng. 7 tháng đầu năm nay, những diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đều…
6 tháng năm 2023, Petrovietnam duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, đạt kết quả cao, tăng trưởng, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng GDP cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đó là những nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nhờ quyết liệt, hiệu quả trong quản trị, điều hành trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước hết sức khó khăn, thị trường năng…
Hoạt động sản xuất duy trì đà tăng trưởng, Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Tháng 5/2023, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và cả nước hết sức khó khăn, thời tiết khắc nghiệt với nắng nóng kỷ lục trên diện rộng gây ra tình trạng thiếu điện, sản xuất suy giảm…, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vẫn duy trì an toàn, ổn định, đặc biệt là hoạt động sản xuất, cung…