Tuyển sinh 2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung năm 2020: Stt Ngành học (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu bổ sung Điểm nhận hồ sơ (theo điểm thi THPT) 1 Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa…
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ LIÊN KẾT NĂM 2020 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam xét tuyển bổ sung đại học hệ liên kết năm 2020, cụ thể như sau: 1. Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung năm 2020: 1.1. Phương thức xét tuyển: - Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT: Điểm trung bình học tối thiểu của 3 năm THPT là 6.5/10 (Xem xét cả Toán, Vật lý, Hóa học và Tiếng Anh) - Xét tuyển dựa trên…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMT) năm 2020. Đến với CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT, với  HỌC PHÍ từ 72-79 triệu/năm tại PVU và 9.600-10.200 USD/năm tại NMT, BẠN đã hưởng một chi phí học tập CỰC THẤP tại HOA KỲ. NMT là một trong những trường đại học CÔNG LẬP xếp hạng rất cao về chất lượng đào tạo tại Mỹ. https://www.nmt.edu/rankings/index.php. Toàn bộ chương trình giảng dạy…
Link phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung : Form đăng ký xét tuyển