Giới thiệu

Ban liên lạc Cựu sinh viên PVU (PVUA) là tổ chức tập hợp đông đảo các thế hệ sinh viên đã học tập tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam hiện nay đang công tác, hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước, hoạt động dưới sự bảo trợ của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

  • Ban liên lạc cựu sinh viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung. Các mục tiêu hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên:
  • Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên như vận động nguồn học bổng tài trợ; tổ chức cho cựu sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đang học tại trường; giới thiệu cho sinh viên tìm nơi thực tập, tham quan thực tế, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.
  • Tham gia các ý kiến tư vấn, góp ý cho việc thực hiện Chiến lược phát triển, các hoạt động đào tạo và chương trình đào tạo của nhà trường.
  • Vận động cựu sinh viên PVU đóng góp các nguồn lực hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên PVU;
  • Tổ chức các cuộc “Họp mặt truyền thống Cựu sinh viên PVU” vào những thời điểm thích hợp.

 

Nhóm trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/Alumni.PVU