Phòng Đối ngoại và Khoa học Công nghệ

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ Phòng ĐN&KHCN được thành lập ngay sau khi Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đi vào hoạt động năm 2010. Qua nhiều năm hoạt động và phát triển, Phòng đã có…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 TS. Trương Thanh Tuấn Trưởng phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Bà Nguyễn Thị Lan Chuyên viên (254) 3738879 Ext. 139 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 Ông Nguyễn Vũ Long…
Phần nội dung này đang được xây dựng.
Kế hoạch xét duyệt tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm 2020. Cụ thể: Đợt 1: nhận đề cương đến hết 30/4/2020  dự kiến xét duyệt 15/5/2020 Đợt 2: nhận đề cương đến hết 10/06/2020 và dự kiến xét duyệt vào cuối tháng 6/2020
Hội đồng xét duyệt thông báo tổ chức xét duyệt nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV1908 của chủ nhiệm đề tài - Sinh viên Phan Thành Đạt, K6LHD Tên đề tài: “TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THU HỒI HƠI HYDROCARBON SỬ DỤNG TẠI CÁC TRẠM XĂNG DẦU” Người hướng dẫn: TS. Dương Chí Trung, Trưởng bộ môn LHD Phản biện: TS. Lê Thanh Thanh, CBGD Bộ môn LHD Chủ tịch Hội đồng: TS. Đàm Thị Thanh Hải, CBGD Bộ môn LHD Thời gian:…
Hội đồng xét duyệt tuyển chọn thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2205 của sinh viên Phạm Đình Hải K9 LHD làm chủ nhiệm. Tên đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng hoá học bề mặt lên tính kỵ nước của bề mặt thép bằng phương pháp phủ và biến đổi hoá học bề mặt” Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Nhung Người phản biện: PGS.TS. Phạm Hồng Quang Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm: -        TS. Dương Chí…
Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2009 của sinh viên Đỗ Văn Sỹ K7LHD làm chủ nhiệm. Tên đề tài “Chế tạo bề mặt thép cacon lỵ nước bằng cách sử dụng sơn Epoxy có chứa graphene” Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Nhung Người phản biện: ThS. Nguyễn Văn Kiệt Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm: - PGS.TS. Phạm Hồng Quang – Chủ tịch; - ThS. Nguyễn Văn Kiệt – Phản…