Giới thiệu Ngành Kỹ thuật Dầu khí

Chương trình Kỹ thuật Dầu khí (PE program) được thiết kế để phục vụ nhu cầu của ngành Dầu khí Việt Nam và trên toàn thế giới. Chương trình giảng dạy của ngành Kỹ thuật dầu khí là sự kết hợp cân bằng giữa các khía cạnh lý thuyết và thực hành của Kỹ thuật Dầu khí với đủ tính linh hoạt để cho phép tích hợp công nghệ tiên tiến đang phát triển và nhu cầu thay đổi của khu vực. Chương trình Kỹ thuật dầu khí cung cấp nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình có đủ khả năng làm kỹ sư dầu khí cho các công ty dầu khí, công ty dịch vụ và cho các viện nghiên cứu với tư cách là kỹ sư nghiên cứu, hoặc theo đuổi chương trình nghiên cứu sau đại học của họ. Các giảng viên của chương trình Kỹ thuật dầu khí cam kết cung cấp một môi trường học thuật khuyến khích học tập tích cực, các hoạt động làm việc theo nhóm và kết quả học tập chất lượng cao của sinh viên.