PTN Kỹ thuật Dầu khí

Phòng thí nghiệm Công nghệ khai thác 2 được sử dụng để đo các thông số vật lý của đá. Thiết bị PoroPerm 8404 được sử dụng để dạy thực hành trong học phần PET12404-Vật lý vỉa (+Thực hành). Hệ…
Phòng thí nghiệm Dung dịch khoan và vữa xi măng được sử dụng cho mục đích thí nghiệm và được trang bị các thiết bị hiện đại của Công ty Fann. Phòng thí nghiệm bao gồm nhiều loại thiết bị…
Phòng thí công nghệ mỏ, thường được gọi là Phòng thí nghiệm bơm ép mẫu lõi, được sử dụng cho mục đích các bài thí nghiệm nâng cao thu hồi dầu (EOR) đối với các mẫu lõi phù hợp nhu…
Phòng PVU-Schlumberger do hãng Schlumberger (SLB) tài trợ các gói phần mềm khác nhau bao gồm Petrel, Eclipse, Production, Techlog. Cụ thể gói phần mềm Petrel giúp sinh viên xây dựn mô hình địa chất khai thác, gói Eclipse giúp…
Gói phần mềm do công ty BHGE tài trợ trị giá 5.4 triệu đô la mỹ bao gồm: MFrac Package Pro (Site), GMI SFIBTM (Site), GMI MohrFracsTM (Site), GMI ImagerTM (Site), GMI CaliperTM (Site), JewelSuiteTM GeoMechanics Package (Site). Để phục…
Phòng trưng bày các mô hình giàn khoan, tàu khoan và khả năng khoan của các giàn khoan và tàu khoan và mô hình khai thác. Ngoài ra trên tàu khoan và các giàn khoan có các mô hình hệ…