Phòng thí nghiệm Công nghệ khai thác 2

Phòng thí nghiệm Công nghệ khai thác 2 được sử dụng để đo các thông số vật lý của đá. Thiết bị PoroPerm 8404 được sử dụng để dạy thực hành trong học phần PET12404-Vật lý vỉa (+Thực hành). Hệ thống thiết bị này có khả năng hoạt động ở nhiều loại áp suất và kích thước mẫu lõi (từ 1,00-inch đến 2,00-inch đường kính ngoài, và tối đa đến 4,00inch đối với chiều dài mẫu lõi) một cách dễ dàng, an toàn và chính xác. Hệ thống thiết bị sử dụng Nitrogen và Helium để đo độ rỗng và độ thấm của mẫu lõi. Hệ thống thiết bị thí nghiệm PoroPerm phục vụ sinh viên làm các đồ án dự án, đồ án tốt nghiệp. cho các giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, phục vụ dịch vụ sản xuất khi có nhu cầu, và phục vụ trao đổi học tập giữa các trường có cùng đào tạo kỹ thuật Dầu khí. Các tính chất mẫu lõi được đo bởi hệ thống thiết bị bao gồm:

- Độ thấm tuyệt đối (đo bằng khí Nitơ)

- Độ rỗng hiệu dụng của mẫu lõi (đo bằng khí Helium)

- Hệ số hiệu chỉnh Klinkenberg

- Độ thấm suy giảm theo xung áp suất

- Độ thấm chuyển tiếp