Phòng trưng bày các mô hình giàn khoan và mô hình khai thác

Phòng trưng bày các mô hình giàn khoan, tàu khoan và khả năng khoan của các giàn khoan và tàu khoan và mô hình khai thác. Ngoài ra trên tàu khoan và các giàn khoan có các mô hình hệ thống khoan cơ bản như: hệ thống nâng hạ, hệ thống định vị động, và hệ thống định vị bởi bằng tời, hệ thống xoay, hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống kiểm soát áp suất, và các thiết bị phụ trợ như: chuỗi cần khoan, ống chống, ống khai thác, thiết bị đầu giếng ngầm. Với mô hình khai thác chất lỏng như thiết bị lòng giếng, và bộ Packers, hệ thống khai thác bơm ly tâm điện chìm, hệ thống khai thác bằng gaslift, thiết bị cắt mẫu, và khoan mẫu. Phòng trưng bày mô hình khoan và khai thác phục vụ thực hành các học phần PET12443-Hệ thống khoan Dầu khí (+Thực hành) và PET13411-Hệ thống khai thác (+Thực hành). Ngoài ra phòng trưng bày phục vụ cho các giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, phục vụ trao đổi học tập giữa các trường có cùng đào tạo kỹ thuật Dầu khí.

1. Giàn tự nâng

2. Giàn tháp chân cố định

3. Giàn trụ xoắn

4. Giàn bán chìm bán nổi

5. Giàn khoan Caisson di động nước đóng băng

6. Giàn cấu trúc trọng lực bê tông

7. Tàu khoan

8. Thiết bị lòng giếng và thiết bị làm kín

9. Hệ thống bơm ly tâm điện chìm(ESPS)

10. Hệ thống Gaslift

11. Mẫu lõi và mẫu dầu thô