Khoa Khoa Học Cơ Bản

Giới thiệu Khoa Khoa Học Cơ Bản Thông tin chung Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo QĐ số 43/QĐ-ĐHDK ngày 27 tháng 1 năm 2011 của Hội đồng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Khoa Khoa…
Faculty of Fundamental Sciences Dr. Vu Minh Hung Dean  (254)3738.879 Ext.207  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile Assoc. Prof. Dr. Pham Hong Quang Faculty Member  (254)3738.879 Ext.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View full profile MA. Nguyen Hoang Ngoc Tu Faculty Member  (254)3738.879 Ext.208  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  View…
      Người quản lý ThS. Nguyễn Tố Nga Danh mục thiết bị Có đầy đủ các bộ thí nghiệm thuộc các lĩnh vực điện học, quang học và cơ học đại cương, bao gồm: Phòng thí nghiệm Vật…
Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm…
  Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm máy…
Phòng thí nghiệm Cơ học ứng dụng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm cơ học ứng dụng được trang bị: - Máy xác định độ bền va đập - Máy kiểm tra…
    Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và tấm - Bộ thí nghiệm…
Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và…
Khoa KHCB thực hiện đào tạo đại học và sau đại học, đồng thời đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, bảo trì cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH-CGCN. Khoa có…
Khoa KHCB xây dựng kế hoạch NCKH hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. Khoa phối hợp với các phòng Đào tạo, phòng ĐN & KHCN tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm…