Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương

PTN vat ly dai cuong   image2
 image gallery Untitled 4

Người quản lý

ThS. Nguyễn Tố Nga

Danh mục thiết bị

Có đầy đủ các bộ thí nghiệm thuộc các lĩnh vực điện học, quang học và cơ học đại cương, bao gồm:

Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương 1 (GP Lab 1)

- Bộ thí nghiệm Phép đo độ dài

- Bộ thí nghiệm Phép đo thể tích và khối lượng riêng

- Bộ thí nghiệm Lực đẩy Archimède

- Bộ thí nghiệm Momen quán tính của vật rắn

- Bộ thí nghiệm Định luật Hooke

-  Bộ thí nghiệm Đo độ nhớt của chất lỏng

Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương 2 (GP Lab 2)

- Bộ thí nghiệm Máy biến thế

- Bộ thí nghiệm Từ trường bên ngoài dây dẫn

- Bộ thí nghiệm Điện tích riêng của điện tử e/m

- Bộ thí nghiệm Phân cực ánh sáng

- Bộ thí nghiệm Vân tròn Newton

- Bộ thí nghiệm Giao thoa qua lưỡng lăng kính và gương Fresnel

- Bộ thí nghiệm Hiện tượng quang điện ngoài

Mô tả thiết bị

Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương được xây dựng với các thiết bị hiện đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Các thí nghiệm được thiết kế để minh họa cho các nội dung quan trọng trong bài giảng lý thuyết. Bên cạnh đó, việc tiến hành các thí nghiệm và trình bày báo cáo kết quả cũng giúp sinh viên cải tiến kỹ năng làm việc thực tế, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.