Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

TT Họ và tên Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

 1 PGS.TS Hoàng Văn Quý Hội Dầu khí Việt Nam Chủ tịch
KS. Lê Đình Hòe Hội Dầu khí Việt Nam Ủy viên
TS Đoàn Huy Hiên Viện Dầu khí Việt Nam Ủy viên
TS. Đoàn Viết Trung Công ty Phần mềm Ngôi sao Biển Đông Ủy viên
TS. Hồ Trọng Long Tập đoàn Idemitsu Việt Nam Ủy viên
Ông Trần Duy Hào Công ty cổ phần giải pháp chuyên gia Star Global Ủy viên
ThS Lê Minh Hiếu Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí Biển (NIPI), Liên doanh Viet – Nga Vietsovpetro (VSP) Ủy viên
ThS. Nguyễn Huyền Anh Công ty Chemostrat Ủy viên
KS Nguyễn Thiên Thuyên Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong Ủy viên
10  TS. Đỗ Thị Thùy Linh Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Thư kí