Dữ liệu tuyển sinh

Bảng thống kê dữ liệu tuyển sinh ngành Kỹ thuật Hóa học

Năm học Năm nhập học Bằng cấp được trao
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Cử nhân
2021-2022 FT 48* 24 34 40  
2020-2021 FT 54* 34 40 32 25
2019-2020 FT 58* 42 32 26 24

* Tổng số sinh viên của 3 chương trình (Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hóa học). Sau năm học đầu tiên, sinh viên sẽ chọn ngành học của mình.

FT: Full time – Toàn thời gian