Phòng thí nghiệm Hóa đại cương

Người quản lý: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Danh mục các bài thí nghiệm:

-  Xác định khối lượng mol sử dụng định luật khí lý tưởng

-  Xác định enthalpy đốt cháy dùng bom nhiệt lượng

-  Áp suất hơi của hỗn hợp hai chất lỏng lý tưởng

-  Đường đẳng nhiệt hấp phụ

-  Xác định sức căng bề mặt sử dụng phương pháp Du Nouy

-  Sự cân bằng phân bố

-  Phương pháp chuẩn độ điện thế

-  Động học của phản ứng nghịch chuyển đường saccharose

-  Độ dẫn của chất điện li mạnh và yếu

-  Phương trình Nernst

-  Chưng cất phân đoạn với cột đĩa sôi

-  Biểu đồ điểm bay hơi hỗn hợp 2 thành phần

Mô tả phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm hóa đại cương thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Ngay khi thành lập trường, phòng thí nghiệm hóa đại cương được xây dựng và đầu tư mỗi bài thí nghiệm 02 bộ được nhập khẩu từ Tập đoàn PHYWE – ĐỨC với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Với trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất hiện có, phòng thí nghiệm hóa đại cương về cơ bản đạt chuẩn của một phòng thí nghiệm hóa học theo quy định của Bộ Giáo Dục.

Một số hình ảnh:

2

Bài thí nghiệm: Động học của phản ứng nghịch chuyển đường saccharose

 

3

Bài thí nghiệm: Áp suất hơi của hỗn hợp hai chất lỏng lý tưởng

 

4

Bài thí nghiệm: Xác định enthalpy đốt cháy dùng bom nhiệt lượng

 

PTN HoaDaiCuong 01

Bài thí nghiệm: Chưng cất phân đoạn với cột đĩa sôi