Khoa Khoa Học Cơ Bản

Đề thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, Khoa KHCB đã đề ra phương hướng, mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phương hướng - Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học…
Phạm Hồng Quang, Chủ nhiệm đề tài "Xây dựng hướng dẫn đào tạo, kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí", nguồn quỹ của Tập đoàn Dầu khí VN, 2014-2016. Vũ Minh…
Trong những năm qua, cán bộ giảng viên của Khoa KHCB đã công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, cũng như các hội nghị quốc tế và quốc gia.…
Người quản lý: ThS. Nguyễn Văn Kiệt Danh mục các bài thí nghiệm: -  Xác định khối lượng mol sử dụng định luật khí lý tưởng -  Xác định enthalpy đốt cháy dùng bom nhiệt lượng -  Áp suất hơi của…