Danh sách đề tài - Khoa KHCB

  1. Phạm Hồng Quang, Chủ nhiệm đề tài "Xây dựng hướng dẫn đào tạo, kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí", nguồn quỹ của Tập đoàn Dầu khí VN, 2014-2016.
  2. Vũ Minh Hùng, Trịnh Quang Trung, thành viên tham gia đề tài "Xây dựng hướng dẫn đào tạo, kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí", nguồn quỹ của Tập đoàn Dầu khí VN, 2014-2016.
  3. Nguyễn Văn Lợi, Chủ nhiệm đề tài "Phương pháp hàm định hướng cho các bất đẳng thức vi-biến phân" được tài trợ bởi NAFOSTED, 2013-2015.
  4. Phạm Hồng Quang, Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu triển khaiứng dụng thí nghiệm ảo vào giảng dạy tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam", quỹ NOEX, 2014.
  5. Nguyễn Thị Hoài, thành viên tham gia đề tài "Dáng điệu nghiệm cho một lớp các phương trình sai phân ẩn" được tài trợ bởi quỹ khoa học NAFOSTED 2011-2013.
  6. Lê Văn Sỹ, thành viên tham gia đề đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy CNC tạo mẫu nhanh bằng công nghệ ISF". Mã số đề tài: DT PTNTD 2011/G06. Chứng nhận do Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp số: 10009/GCN-TTKHCN ngày 04/10/2013.
  7. Vũ Minh Hùng, Trịnh Quang Trung, thành viên tham gia đề tài "Xây dựng cấu trúc CSDL khí tượng, hải văn, động đất phục vụ công tác thiết kế công trình biển", nguồn quỹ của Tập đoàn Dầu khí VN, 2012-2013.