Tuyển sinh 2020

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tiếp tục tuyển sinh hệ liên kết đại học với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMT), Hoa Kỳ. Ký hiệu trường: PVU Phương thức xét tuyển: - Hệ liên kết: 03 phương thức (xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT, xét tuyển kết quả học tập THPT và tuyển thẳng sinh viên đại học có nguyện vọng) HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ (XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI THPT) - Mã trường: PVU Ngành - Chỉ tiêu - Tổ…
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 như sau: 1. Đối tượng tuyển thẳng a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT. b) Người đã trúng tuyển vào PVU, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành…
▷ Ngành Kỹ thuật Dầu khí ▷ Ngành Kỹ thuật Hóa học ▷ Ngành Khoa học Trái Đất / Chuyên ngành Địa chất Dầu khí