Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 do sinh viên thực hiện

TT

Tên đề tài Chủ nhiệm và các tác giả Hoàn thành Điểm bảo vệ
1 Đặc điểm địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí của Mỏ Bạch Hổ Phùng Thị Huệ (CN),
Nguyễn Bá Duy,
Lâm Trọng Đức,
Nguyễn Phước Hợp,
Lâm Khánh Tuấn,
Lê Hải
12/2014 7,7
2 Đặc điểm địa chất và tiềm năng Mỏ Thiên Ưng – Mãng Cầu Hoàng Phách (CN),
Nguyễn Đức Hoàng,
Phạm Xuân Hưng,
Tạ Nhật Linh, Vũ Đức Hiếu,
12/2014 7,4
3 Nghiên cứu phương pháp chiết suất và đánh giá hoạt tính ức chế của sản phẩm chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên Phan Thanh Toản (CN),
Lê Thanh Đà, Nguyễn Văn Vũ,
Ng. Hữu Hoàng Vũ
12/2014 8,2
4 Nâng cao hiệu quả làm sạch và vận chuyển mùn khoan khi khoan trong thân giếng Phạm Quốc Đô (CN),
Vũ Văn Long, Phạm Quốc Anh
Lâm Đức Huy
12/2014 8,0
5 Giải pháp EOR khả thi đối với các mỏ có nhiệt độ cao và áp suất cao ở Việt Nam Nguyễn Quang Khải (CN),
Dương Tiến Trung,
Nguyễn X. Tân Bình
12/2014 8,2
6 Mô hình toán mô phỏng quá trình khoan dầu khí Trần Công Minh (CN),
Nguyễn Văn Thu,
Dương Cao Nguyên, Trần Phương
12/2014 7,9
7 Nghiên cứu và thực hành phương pháp minh giải thử vỉa chuyển tiếp áp suất cho các giếng dầu khí, ứng dụng minh giải tại một số giếng dầu tại Việt Nam Bùi Việt Tuấn (CN),
Lương Văn Triển,
Phạm Quốc Đô
12/2015  
8 So sánh và đánh giá hiệu quả các phương pháp hóa học trong công tác thu hồi dầu tăng cường Cù Xuân Huy (CN),
 Vũ Văn Long,
 Trần Trung Hiếu,
 Hồ Tấn Phong
12/2015  
9 Thu hồi dầu tăng cường bằng phương pháp bơm ép chất hoạt động bề mặt Trần Phương (CN),
Nguyễn Dương,
Nguyễn Duy Minh,
Nguyễn Hữu Tuấn
12/2015  
10 Nghiên cứu tổng quan về địa chất - cấu trúc và triển vọng dầu khí Bể Sông Hồng" Đỗ Văn Huy (CN),
Trần Nhật Tiến,
Trần Thị Huệ,
Nguyễn Trường Long
12/2015  
11 "Nghiên cứu tổng quan cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí bể phú khánh" Trần Anh Vũ (CN),
Phạm Ngọc Thi Thi,
Vi Thiết Tâm,
Võ Thị Ngọc Tiên,
Nguyễn Thị Anh Sinh
12/2015  
12 Tổng quan về cấu trúc- kiến tạo của Bể Malay-Thổ Chu, Địa Hóa Dầu Khí và đặc điểm hệ thống dầu khí. Nguyễn Xuân Vũ (CN),
Võ T.T. Quyên Anh,
Lê Đức Dũng, Bùi Dương
12/2015  
13 Nghiên cứu, phân tích tướng trầm tích Miocen và ý nghĩa dầu khí của bể Nam Côn Sơn Lâm Trọng Đức (CN),
Trần Phương Thảo,
Đào Trọng Nguyễn
12/2015  
14 Nghiên cứu tổng quan Địa chất cấu trúc và các thành tạo đá sinh và chứa dầu khí của bể Nam Côn Sơn Bùi Thị ngân ĐCDK K2 (CN),
Triệu Thị Tuyết Trinh,
Phạm Hùng Tài,
Nguyễn Tấn Tài
   
12/2015  
15 Địa chất cấu trúc và đặc điểm hệ thống dầu khí bể Cửu Long trên cơ sở thạch- địa tầng. Nguyễn Thị Diệu -ĐCD K2 (CN),
Đỗ Thị Phương-ĐCD K2,
Lê Văn Ý- ĐCD K2,
Nguyễn Tài Thiên ĐCD K2
12/2015  
16 Ứng dụng phần mềm Petrel để xây dựng mô hình địa chất mỏ cho 1 mỏ X tại Bồn trũng Cửu Long Trần Lê Quốc Nam -ĐVL 01 (CN), Nguyễn Văn Khánh - ĐVL K1,
Trịnh Thị Cẩm Nhung -ĐC K1,
Trần Phương Thảo – ĐC K1,
Phạm Thị Ngọc Quyền –ĐC K1, Trần Thế Anh –ĐC K1,
Lê Thị Thu Hà –ĐC K1
12/2015  
17 Sử dụng tài liệu địa chấn để xác định các tích tụ dầu khí tiềm năng phục vụ thiết kế giếng khoan thăm dò dầu khí tại bồn trũng Cửu Long Nguyễn Huyền Anh - ĐVL 01 (CN), Trần Minh Đức -ĐVL 01,
Lê Đức Dũng – ĐVL 01,
Nguyễn Thị Anh Sinh –ĐVL 02
12/2015  
18 Sử dụng phần mềm IP (Interactive Petrophysics) để minh giải tài liệu đo địa vật lý giếng khoan của giếng BH-6 tại mỏ Bạch Hổ. Nguyễn Thành Đạt - ĐVD (CN),
Lê Hoàng Long – ĐVD,
Hà Thúc Đăng - ĐVD
12/2015  
19 Đánh giá độ bão hòa của đá chứa trầm tích Miocen dưới của mỏ Bạch Hổ theo tài liệu địa vật lý giếng khoan dựa trên phần mềm Interactive Petrophysics Phạm thị Thu Thủy (CN),
Mai Thị Hiên,
Nguyễn Ngọc Đại,
Nguyễn Viết Thuận
12/2015  
20 Nghiên cứu đặc điểm phân bố độ rỗng của đá chứa trầm tích Mioxen dưới mỏ Bạch Hổ theo tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan bằng phần mềm Petrel Phan Đình Nguyên - CN (ĐVL 01),
Hoàng Văn Học (ĐVL 01),
Lê Hải Quang (DCD 01)
12/2015  
21 Nghiên cứu đặc trưng chứa dầu khí thân dầu trong đá móng trước Đệ Tam mỏ Bạch Hổ (mỏ Đông Nam Rồng) theo tài liệu Địa vật lý giếng khoan Nguyễn Văn Tú - Lớp ĐVL 01 (CN),
 Đào Trọng Nguyễn - Lớp ĐVL 01,
 Nguyễn Cao Bình - Lớp ĐVL 01,
Trần Thị Huệ - Lớp ĐVL 02
12/2015  
22 Minh giải địa chấn 3-D trên một tuyến khu vực mỏ Bạch Hổ bằng phần mềm dầu khí Petrel Cao Đăng Dương - ĐVL 01 (CN), Trịnh Xuân Linh – ĐVL 01 ,
Ngô Văn Hùng – ĐVL 01,
Huỳnh Văn Dũng – ĐVL 01
12/2015  
23 Nghiên cứu sản xuất xúc tác FCC (Fluid Cracking Catalyst) tại Việt Nam Ôn Kim Thịnh – LHDK2 (CN),
Dương Nguyễn Công Thành–LHDK2,
Võ Việt Trí – LHD K2,
Nguyễn Lê Thanh Hùng – LHD K2,
Trần Văn Hùng – LHD K2
12/2015  
24 Chế tạo bề mặt Nano siêu kỵ nước -  ứng dụng trong quá trình lọc tách dầu ra khỏi nước Trần Phương Huy LHD K2 (CN) 12/2015  
25 Nghiên cứu mô phỏng chế độ vận hành của nhà máy khí Dinh Cố Nguyễn Tiến Dũng LHD-K1 (CN),
Nguyễn Minh Tuấn LHD K1,
Phạm Quyết Tùng,
Nguyễn Thành Tài,
Thái Khắc Như Hội
12/2015  
26 Mô hình toán học mô tả quá trình pha trộn xăng chỉ số octan cao Phạm Quyết Tùng (CN),
Châu Anh Khoa,
Lê Quốc Tuấn,
Nguyễn Văn Vũ,
Trần Thị Thủy Tiên
12/2015