Lãnh đạo PVU tiếp và làm việc với đoàn ICEP và JX NOEX Nhật Bản

Lãnh đạo Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tiếp và làm việc với đại diện của Information Center for Petroleum Exploration and Production (ICEP) và JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (JX NOEX) Nhật Bản.

 khcn101116.0

Ngày 9/11/2016, lãnh đạoTrường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) cùng đại diện các bộ phận chức năng của Trường đã tiếp và làm việc với đại diện của Information Center for Petroleum Exploration and Production (ICEP) và JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (JX NOEX) Nhật Bản.

 pp2

Phía ICEP có các Ông Yoshiro Iguchi, Giám đốc Ban Dự án và Hợp tác, Ông Masanori Kurihara, Trường Đại học Waseda – thành viên ICEP, và Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, đại diện JX NOEX - thành viên ICEP.

 PVU ICEPPhía PVU có TS. Hoàng Hùng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện các bộ phận chức năng của Trường.

Trong buổi làm việc, hai bên đánh giá hiệu quả các khóa đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam và Nhật Bản và phân tích những thuận lợi, khó khăn của các khóa đào tạo ngắn hạn này dựa trên báo cáo của hai đoàn PVU đi đào tạo năm 2015 và 2016. Phía ICEP ủng hộ đề nghị của PVU outsource chuyên gia và cơ sở kỹ thuật ngoài năng lực của JX NOEX để đa dạng hoá, mở rộng lĩnh vực đào tạo cho Cán bộ giảng dạy của PVU. Hơn thế nữa, ICEP đồng ý xem xét những kiến nghị từ PVU như mở rộng ngành đào tạo, thời gian đào tạo trong khoảng từ tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm. Phía ICEP cũng đề nghị PVU xem xét các chương trình trao đổi sinh viên từ 3 tháng đến 2 năm giữa sinh viên của PVU và sinh viên của Trường Đại học Waseda nhằm đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao, có kỹ năng thực hành, thiết kế, vận hành, và bảo trì…, các chương trình nghiên cứu, đặc biệt là ứng dụng CO2 trong khai thác và chế biến dầu khí cũng như ăn mòn do CO2 trong quá trình khai thác và chế biến dầu khí.

Cuối cùng, hai bên khẳng định mối quan hệ hợp sẽ phát triển hơn nữa và đi vào chiều sâu đáp ứng lợi ích của hai bên.

Phòng ĐNKHCN