Các thỏa thuận hợp tác giữa PVU và các đối tác Quốc tế

Từ năm 2011 đến tháng 3 năm 2020, PVU đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 27 đơn vị nước ngoài.

STT Tên đối tác Tên văn bản
Các đối tác từ Hoa Kỳ
1

New Mexico Institute of Mining and Technology (NMT)

International Cooperation Agreement between New Mexico Institute of Mining and Technology, USA and PetroVietnam University, Vietnam

Bachelor of Science in Petroleum Engineering

International Cooperation Agreement between New Mexico Institute of Mining and Technology, USA and PetroVietnam University, Vietnam
2 Colorado School of Mines Golden Memorandum of Understanding Between PetroVietnam University and Colorado School of Mines
3 Crimson Interactive Inc. MOU between PVU and Enago
4 The University of Tulsa Agreement between The University of Tulsa and PVU (SL: 02)
5 Honeywell UOP MOU betweenUOP and PVU
6 Đại học Bentley MOU between PVU and Bentley
7 Intergraph MOU between PVU and Intergraph Process Power and Offshore PTE. Ltd
8 Baker Hughes Baker Hughes Reservoir Software BV University/ Educational Software License Agreement
Các đối tác từ Canada
9 Memorial University of Newfoundland (MUN) Agreement for the Exchange of students under the MOU between PVU and MUN
Updated Agreement of Cooperation between PVU and MUN
MOU between PVU and Memorial University of Newfoundland
10 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Agreement for scientific cooperation and mobility between PVU and UQTR

Đối tác từ Đan Mạch

11 Haldor Topsoe Scholarship Donation Agreement Between PetroVietnam University and Haldor Topsoe
Đối tác từ Rumani
12 Petroleum-Gas University of Ploiesti

Erasmus+ Programme

Inter-institutional Agreement between programme countries

Cooperation Agreement concluded between PVU and Petroleum-Gas University of Ploiesti
MOU between PVU and Petroleum-Gas University of Ploiesti
Đối tác từ Nga
13 Đại học Dầu khí Gubkin Agreement on Interuniversity Cooperation between Gubkin and PVU
14

Đại học công nghiệp Tyumen

MOU between PVU & Industrial University of Tyumen
15

Đại học Kỹ thuật Dầu khí Ufa

Cooperation Agreement between PVU and Ufa State Petroleum Technological University
16 RFD Educational Institution Software License Agreement
Các đối tác từ Hàn Quốc
17 Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) Memorandum of Understanding between Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) and PetroVietnam University (PVU)
18 Đại học Quốc gia Pusan Agreement between The University of Pusan and PetroVietnam University
19 Tập đoàn KOGAS Agreement in Principle
PVU and KOGAS
20 Đại học Sejong MOU between Sejong University and PVU
21 OSE, KAIST MOU between PVU and KAIST
Đối tác từ Malaysia
22 Institute of Technology Petronas Memorandum of Understanding between Institute of Technology Petronas SDN. BHD. and PetroVietnam University
Đối tác từ Hà Lan
23 Đại học Công nghệ Delft MOU between PVU and Delft University
Đối tác từ Bulgaria
24 Trường Đại học Kỹ thuật Varna MOU between PVU and The Technical University of Varna
Đối tác từ Na Uy
25 eDrilling MOU between PVU and eDrilling
Đối tác từ Nhật Bản
26 Tập đoàn JX NOEX MOU between PVU and JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
Công ty đa quốc gia
27 Công ty Schlumberger Software Donation Agreement for PetroVietnam University (SL: 03)