Cơ chế vô cơ hóa các nguyên tử nito hữu cơ trong quá trình phân hủy hợp chất reactive red 2 bằng phương pháp quang hóa xúc tác