Ngày 06 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC)-PVU đã khai giảng khóa học "Vibration analysis for CSI 2130 CAT 1&2 (level 1&2)". Chương trình có sự tham gia của các học viên đang công tác trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí, cùng với sự hướng dẫn của giảng viên quốc tế và trong nước có nhiều năm kinh nghiệm về chuẩn đoán rung động. Khóa học được tổ…
Phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao có ý nghĩa rất lớn và mang tính quyết định đến sự phát triển của Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra. Với mục tiêu đó, bên cạnh kiến thức chuyên môn vững vàng thì cán bộ giảng dạy cần phải thành thạo các kỹ năng về sư phạm và phương pháp giảng dạy đại học. Nhận thấy tầm quan trọng…
Competency Management System (CMS) is a disciplined approach to workforce management based on education and training. Customized to the goals and culture of each organization, CMS ensures your company/unit meet their strategic objectives by maximizing their workforce potential. The CMS process consists of three integrated elements: Human Resource Management, Knowledge and Learning/Training (Internal or External). ATC-PVU understands that PVN and JOCs are meeting problems about advanced training approach and planning. To able to maximize the efficiency of training is to require a scientific approach and planning for long time. Facing these…