Hội đồng xét duyệt thông báo tổ chức xét duyệt nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV1908 của chủ nhiệm đề tài - Sinh viên Phan Thành Đạt, K6LHD Tên đề tài: “TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THU HỒI HƠI HYDROCARBON SỬ DỤNG TẠI CÁC TRẠM XĂNG DẦU” Người hướng dẫn: TS. Dương Chí Trung, Trưởng bộ môn LHD Phản biện: TS. Lê Thanh Thanh, CBGD Bộ môn LHD Chủ tịch Hội đồng: TS. Đàm Thị Thanh Hải, CBGD Bộ môn LHD Thời gian:…
Kế hoạch xét duyệt tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm 2020. Cụ thể: Đợt 1: nhận đề cương đến hết 30/4/2020  dự kiến xét duyệt 15/5/2020 Đợt 2: nhận đề cương đến hết 10/06/2020 và dự kiến xét duyệt vào cuối tháng 6/2020