Phòng thiết bị dùng chung

Công năng PTN: Dùng chung cho tất cả các phòng thí nghiệm và bài thí nghiệm để chuẩn bị mẫu, lưu mẫu.

Thiết bị chính:

 1. Cân phân tích
 2. Lò nung
 3. Tủ sấy
 4. Bể điều nhiệt, nhiệt độ dương, khoảng 30-200°C
 5. Bể điều nhiệt, nhiệt độ ÂM, khoảng +30 tới -60°C
 6. Máy khuấy từ có gia nhiệt
 7. Máy khuấy từ không gia nhiệt
 8. Bếp đun bình cầu
 9. Bếp đun mặt phẳng
 10. Tủ chứa hóa chất, xăng dầu chống cháy nổ
 11. Tủ lạnh trữ mẫu
 12. Tủ lạnh chứa hóa chất
 13. Máy cất nước 1 lần
 14. Máy cất nước 2 lần
 15. Máy li tâm

Hệ thống chuẩn bị mẫu thạch học

 1. Máy cắt thô và cắt tinh
 2. Máy mài lát mỏng thô và tinh tự động
 3. Đầu mài đánh bóng tự động
 4. Máy nhỏ dung dịch tự động