Ngành Kỹ thuật Dầu khí

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

Thứ tư, 03 Tháng 1 2024
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ TT Họ và tên Đơn vị công tác Trách nhiệm trong Hội đồng  1 TS. Hoàng Quốc Khánh Hội Dầu khí Việt Nam Chủ tịch 2  TS. Trần Vũ Tùng Phòng Tìm kiếm thăm dò – Công nghệ mỏ, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) Ủy viên 3  TS. Nguyễn Hữu Nhân Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) Ủy viên 4  TS. Nguyễn Thế Dũng Viện…
Phòng Mô phỏng khai thác dầu khí  Vị trí: Tầng 4 tòa nhà PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí Môn học: PET13411-Hệ thống khai thác dầu khí (+Labs)  Chương trình Kỹ thuật Dầu khí Sức chứa Diện tích…
Bộ Mô phỏng khoan Vị trí: Tầng 4 tòa PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật dầu khí Môn học: PET12443-Hệ thống khoan dầu khí (+Labs) Chương trình kỹ thuật dầu khí  Khả năng chứa Tổng diện tích (m2) 30 150 Thiết…
Phòng trưng bày các mô hình giàn khoan, tàu khoan và khả năng khoan của các giàn khoan và tàu khoan và mô hình khai thác. Ngoài ra trên tàu khoan và các giàn khoan có các mô hình hệ…
Gói phần mềm do công ty BHGE tài trợ trị giá 5.4 triệu đô la mỹ bao gồm: MFrac Package Pro (Site), GMI SFIBTM (Site), GMI MohrFracsTM (Site), GMI ImagerTM (Site), GMI CaliperTM (Site), JewelSuiteTM GeoMechanics Package (Site). Để phục…