Ngành Kỹ thuật Dầu khí

Phòng Mô phỏng khai thác dầu khí  Vị trí: Tầng 4 tòa nhà PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí Môn học: PET13411-Hệ thống khai thác dầu khí (+Labs)  Chương trình Kỹ thuật Dầu khí Sức chứa Diện tích…
Bộ Mô phỏng khoan Vị trí: Tầng 4 tòa PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật dầu khí Môn học: PET12443-Hệ thống khoan dầu khí (+Labs) Chương trình kỹ thuật dầu khí  Khả năng chứa Tổng diện tích (m2) 30 150 Thiết…
Phòng trưng bày các mô hình giàn khoan, tàu khoan và khả năng khoan của các giàn khoan và tàu khoan và mô hình khai thác. Ngoài ra trên tàu khoan và các giàn khoan có các mô hình hệ…
Gói phần mềm do công ty BHGE tài trợ trị giá 5.4 triệu đô la mỹ bao gồm: MFrac Package Pro (Site), GMI SFIBTM (Site), GMI MohrFracsTM (Site), GMI ImagerTM (Site), GMI CaliperTM (Site), JewelSuiteTM GeoMechanics Package (Site). Để phục…
Phòng PVU-Schlumberger do hãng Schlumberger (SLB) tài trợ các gói phần mềm khác nhau bao gồm Petrel, Eclipse, Production, Techlog. Cụ thể gói phần mềm Petrel giúp sinh viên xây dựn mô hình địa chất khai thác, gói Eclipse giúp…