Phòng thí nghiệm "Thạch học và Trầm tích"

Công năng PTN:

Phục vụ học phần "Tinh thể khoáng vật học" và "Thạch học" bao gồm các bài thí nghiệm sau:

 1. Soi lát mỏng thạch học, trầm tích bằng kính hiển vi huỳnh quang;
 2. Phân tích lát mỏng thạch học, trầm tích qua hỉnh ảnh khuếch đại từ kính hiển vi quang học;
 3. Thực tập nhận dạng các mẫu đá, khoáng vật;
 4. Thực hành tinh thể học;
 5. Thực tập phân biệt các khoáng vật, các loại đá trầm tích.

Thiết bị chính:

 1. Kính hiển vi huỳnh quang và máy ảnh kỹ thuật số, phần mềm phân tích ảnh
 2. Bộ kính hiển vi phân cực kết nối máy tính
 3. Bộ kính hiển vi quang học
 4. Tủ chứa mẫu đá và khoáng vật
 5. Bộ mô hình tinh thể khoáng vật bằng gỗ
 6. Mẫu lát mỏng khoáng vật
 7. Bộ mẫu đá thạch học
 8. Bộ mẫu thạch học trầm tích

kinh hien vi huynh quang 01

kinh hien vi huynh quang 02

Kính hiển vi huỳnh quang