Phòng thí nghiệm "Lọc dầu và phân tích dầu mỏ"

Công năng PTN:

Phục vụ cho môn học "Công nghệ lọc dầu"bao gồm các bài thí nghiệm sau:

 1. Xét ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất thu sản phẩm của các quá trình khử lưu huỳnh bằng Hydro;
 2. Xét ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hiệu suất thu sản phẩm của các quá trình khử lưu huỳnh bằng Hydro;
 3. Xét ảnh hưởng của áp suất tiến hành phản ứng đến hiệu suất thu sản phẩm của các quá trình khử lưu huỳnh bằng Hydro;
 4. Xét ảnh hưởng của tỉ số mol giữa Hydro và nguyên liệu đến hiệu suất thu sản phẩm của các quá trình khử lưu huỳnh bằng Hydro;
 5. Xác định chỉ số màu saybolt;
 6. Xác định nhiệt độ vẫn đục;
 7. Xác định hàm lượng cặn cacbon của diesel;
 8. Xác định áp suất hơi bão hòa của sản phẩm dầu mỏ;
 9. Chưng cất các sản phẩm dầu mỏ;
 10. Xác định độ bôi trơn nhiên liệu;
 11. Xác định hàm lượng muối trong.

Thiết bị chính:

 1. Thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng X-ray
 2. Thiết bị đo màu saybolt
 3. Máy xác định điểm đông và điểm vẩn đục tự động
 4. Thiết bị xác định cặn cacbon
 5. Máy đo áp suất hơi bão hòa
 6. Máy chưng cất áp suất khí quyển D86
 7. Máy đo tính trơn nhiên liệu - loại 1 vị trí mẫu
 8. Máy xác định hàm lượng muối trong dầu thô
 9. Thiết bị xác định độ bền oxi hóa
 10. Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc hở

 

thiet bi chung ap suat khi quyen d86 001

 

thiet bi chung ap suat khi quyen d86 02

Thiết bị chưng áp suất khí quyển D86 - Hãng Koehler Hoa Kỳ

xac dinh ham luong luu huynh bang tia x

Thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng tia X Hãng Horiba Nhật Bản

thiet bi do tinh tron nhien lieu tu dong

Thiết bị đo tính trơn nhiên liệu tự động (UMT) - Hãng Bruker Đức